Välkommen till Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap (SBS) i Stockholm är mycket mer än en båtklubb. SBS är en kamratförening vars gemensamma intresse naturligtvis i första hand är båtar. Men också skärgården, det marina kulturarvet och inte minst vänskapen och umgänget.

Klubben är mycket vackert belägen, granne med anrika restaurang Stallmästaregården och med Hagaparkens gröna vidder tvärs över viken.

SBS startade 1936 och har således firat sitt 70-årsjubileum, men härrör ur en av Stockholms första egentliga marinor som låg på ungefär samma plats, via klubben SBK som startades där 1921.

Du kan läsa det mesta av klubbens historia, där vi återger texten ur den jubileumsbok som gavs ut 1986 när SBS fyllde 50.

SBS värnar om klassiska båtar – några av dem är MYS-registrerade – som renoverats med varsamma händer och givetvis bidrar starkt till att göra klubben till ett kulturminnesmärke. Men det är också så att klubben ligger på Stockholms Stads mark och betraktas som ett kulturminnesmärke i sig själv.

På dessa sidor vill vi ge besökande såväl historiskt och kulturellt informationsmaterial om båtlivet i staden i allmänhet och SBS i synnerhet, aktuell information till dem som besöker oss av intresse för ett medlemsskap och medlemsinformation av mer speciell natur. Några sidor är därför tillgängliga endast för medlemmar.

Vi hoppas att Du som besöker oss på dessa sidor hittar intressant information som stärker Din kärlek till sjölivet, båtar och kamratskap.

Välkommen till SBS, Ordförande