Instruktion för bokning av vakt- och arbetspass

Stallis har valt att börja använda systemet BAS som administrativt system för sin hantering av medlemmar, båtplatser, båtar, bokning av vakt- och arbetspass. BAS används idag av många båtklubbar i Sverige och BAS tillhandahålls av Svenska Båtunionen.

Detta dokument syftar främst till attbeskriva hur du bokar nattvakt. Föreskrifter för vaktpass finns under Medlem och Dokument.

Boka vakt- eller arbetspass

Logga in i BAS och välj fliken schema

Välj schema i detta fall, Nattvakt 2024 (2024-04-20 tom 2024-10-05) och följande kommer att visas,

Bokning av vakt- och/eller arbetspass eller annan aktivitet

Man kan endast boka pass under den tid styrelsen bestämt att schemat skall vara tillgängligt för medlemmarnas egna bokningar. Bokningen öppnar den 1 mars och stänger den 20 april. Målet är att ha ett färdigt bemannat vaktschema till sjösättningen. Vaktschemat tillåter endast 1 bokning på varje pass (1 pass per dygn).

För att byta månad välj önskad månad i rullistan högt upp på bilden.

Välj önskad tid för bokning, med att trycka på Boka

Ett nytt fönster visas, kontrollera uppgifterna och välj Spara Bokning

Bokningen är nu klar, ett bekräftelsemejl har skickats som verifiering.

Det syns också i listan att passet är bemannat

Tre dagar innan så kommer första påminnelsen på mejl och sedan ytterligare dagen innan vaktpasset!