0

Kalendarium och arbetsplikter

KALENDARIUM 2022 MARS Sista betalning för medlemsavgifter och sommaravgifter 10 mars Styrelsemöte 14 mars 19:00 MAJ Silllunch 7 maj kl 12 Informationsmöte 23 maj 19:00 JUNI Jubileumsfest 18 juni [...]