0

Skyddad: Styrelsedokument

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

0

Dokument

SBS Stadgar SBS Ordningsföreskrifter 2022 Föreskrifter vid lån av SBS tält som privat fest Medlemsdokument (lösenord) Styrelsedokument (lösenord)

0

Avgifter

Post Pris Medlemsavgift 600 kr/år Inträdesavgift för medlem med båt i hamnen 5000 kr Hamnavgift för båt med bryggplats (bryggbredd) 875 kr/m Serviceavgift för bryggplats (el, vatten, sopor etc) [...]

0

Sjöräddningssällskapet

Lagom till högsäsong för båtar och andra vattenaktiviteter kommer nu en uppdatering av Sjöräddningssällskapets populära kustväder-app. Appen ger dig väderprognoser samt visar hur havet ser ut vid [...]

0

Kajaksektionen

Sedan 2016 finns en kajaksektion inom klubben. Under 2020 så byggdes en separat plats för iläggning samt ett tillhörande tralldäck för umgänge och fix med kajakerna. Även SUP är välkomna. Som [...]

0

Miljöpolicy

Som medlem i SBS har du ställt dig bakom vår stadga med sitt syfte samt våra ordningsföreskrifter. Därmed har du ett stort ansvar för förvaltningen av den miljö där vi verkar som förening. Här [...]

0

SBS historia

En båtklubbs samlade 50-åriga minnen finns inte alltid nedtecknade, trots det arbete som idoga protokollförare har utfört genom åren. Allt finns inte bevarat, allt har inte blivit satt på papper. [...]