Medlemsansökan

Ansökan

Vid medlemskap i SBS betalar du inledningsvis endast medlemsavgiften på 600 kr per år och 350 kr för en nyckel. För ytterligare information om avgifter, läs här.

Själva ansökan sker via Svenska Båtunionens hemsida.

OBS! På grund av en begränsning på den ansökningssidan måste du fylla i ett värde på längd, bredd, djup, och vikt på båten trots att du bara vill vara medlem. Förslagsvis fyller du de fälten med ettor.

Kajaksektionen

För den som endast vill bli medlem med kanot eller kajak så går det bra, ordinarie rättigheter och skyldigheter gäller (t.ex. obligatorisk vaktplikt mm). Båtavgift för kajak/kanot är 600 kr per år.

För mer information om kajaksektionen, kontakta Niklas Tojén på kajak@stallis.se.

Båtplats

Vi har sedan många år kö till klubbens båtplatser. Att du blir medlem betyder därför inte automatiskt att du samtidigt får båtplats. I stället har vi ett kösystem för nya medlemmars båtar där vi inte bara tillämpar strikt turordning, utan också tar hänsyn till båtens storlek.

Även båttyp kan avgöra hur snabbt du får plats – detta eftersom vi har en ambition att minst hälften av klubbens båtar ska vara träbåtar eller s.k. klassiker.

Tyvärr har vi svårt att säga hur snabbt du kan få båtplats.

Hur som, välkommen till SBS!

Kajaksektionen

Sedan 2016 finns en kajaksektion inom klubben. Under 2020 så byggdes en separat plats för iläggning samt ett tillhörande tralldäck för umgänge och fix med kajakerna. Även SUP är välkomna.

Som medlem så gäller ordinarie skyldigheter (t.ex. vaktplikt och arbetsplikt) men ger även alla rättigheter (utnyttjande av våra gemensamma ytor, kök mm).

Avgift är 600kr/år per kajak/kanot/SUP.

För mer information om kajaksektionen, kontakta Niklas Tojén på kajak@stallis.se.

Avgifter

PostPris
Medlemsavgift600 kr/år
Inträdesavgift för medlem med båt i hamnen5000 kr
Hamnavgift för båt med bryggplats (bryggbredd)875 kr/m
Serviceavgift för bryggplats (el, vatten, sopor etc)1000 kr/säsong
Kajak eller liten roddbåt600 kr/säsong
Hamnavgift för båt på hamnplan (L+50cm) x (B+50cm)93,75 kr/kvm
Serviceavgift för vinterplats (el, vatten, sopor etc)1000 kr/säsong
Elavgifter för vinterliggare3 000 kr
Vinteravgift för vinterliggare i vattnet1 500 kr
Hyra av förvaringsskåp i hamnen300 kr/år
Avgift för ej upptagen boj1500 kr
Avgift för ej intagen bryggförtöjning500 kr
Avgift för ej fullgjord vakttjänst3000 kr
Avgift för ej fullgjort arbetsbeting700 kr
Avgift för ej undanflytt av bockar, och täckmaterial3 000 kr
Upptagning / sjösättning800 kr/gång
Båtvimpel150 kr
Nyckel390 kr
Årsavgift verkstadsklubb300 kr
Hyra av tält för privat fest3000 kr
Avgift för ej fullgjord anmaning av styrelsen1 000 kr
Senast uppdaterad 2021-02-22

Sjöräddningssällskapet

Lagom till högsäsong för båtar och andra vattenaktiviteter kommer nu en uppdatering av Sjöräddningssällskapets populära kustväder-app. Appen ger dig väderprognoser samt visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Man kan också enkelt via ett sms skicka sin position till den som behöver den. Den finns tillgänglig både för android och Iphone.
Ladda ner den helt kostnadsfritt via android market eller appstore. Det skulle vara kul om ni berättade om den! Läs mer på:

https://www.sjoraddning.se/kustvaderapp

Miljöpolicy

Som medlem i SBS har du ställt dig bakom vår stadga med sitt syfte samt våra ordningsföreskrifter. Därmed har du ett stort ansvar för förvaltningen av den miljö där vi verkar som förening. Här kan du läsa den aktuella miljöpolicyn i sin helhet.

Vårt hamnområde ligger inom nationalstadsparken och vi arrenderar mark och vattenområdet av Stockholms Stad.

Rapport markundersökning på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm stad från 2017-12-20 finns att ladda ner här.

Vårat ansvar

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båt/klubbliv.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida information om klubbens miljöpolicy för att nå bästa förankring hos samtliga medlemmar.
 • Fortlöpande uppdatera och anpassa SBS miljöregler till samhällets krav och förväntningar.

För att bättre förstå klubbens åtgärder så går det bra att studera,

 • Miljöbalken i lagboken
 • Kemikalieinspektionens föreskrifter
 • Stockholm Stads föreskrifter för båtklubbar

Miljöstation

För att förenkla för dig med nyckel till hamnområdet så finns det en miljöstation samt några gröna större sopcontainrar inom området. Sortera enligt följande:

 • Båtbatterier – Miljöstationen
 • Mindre batterier – Miljöstationen
 • Olja, diesel – Miljöstationen
 • Glykol – Miljöstationen
 • Lösningsmedel – Miljöstationen
 • Färgburkar med rester – Miljöstationen
 • Tomma färgburkar – Grovavfallscontainer
 • Absorbenter för slagvatten – Miljöstationen
 • Filter – Miljöstationen
 • Färgavskrap – Miljöstationen
 • Hushållsavfall – Hushållscontainer
 • Latrin – Töms på speciella mottagningsstationer
 • Elmaterial/maskiner – Tar du själv till återvinningsstation, eller när det finns – säck för ändamålet
 • Pantburkar/flaskor – Pantar du själv

Du har ett extra ansvar för området kring din uppläggningsplats samt vattenområdet/stranden vid din båtplats.

Koppla gärna en dammsugare till slipmaskinen.

Tänk på din egen hälsa genom att bära rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle.